Och så har det blivit officiellt! Ett av de internationellt ledande översättningsföretagen, Moravia, har fått nya ägare. Investeringsföretaget Clarion Capital Partners har köpt majoriteten av aktierna i Moravia av Katerina (Katka) Janku (dotter till företagets grundare). Moravia är det första företaget i översättningsbranschen som har nått en omsättning på 100 MUSD enbart genom organisk tillväxt – en bedrift i en bransch där de största företagen främst växer genom förvärv.

Översättningsbranschen har länge ansetts vara en fragmenterad och omogen bransch men jag tolkar det som att detta är på väg att förändras, nu när det dyker upp nya ägarintressen i form av fler investeringsföretag. Investeringsföretagens ökade intresse i översättningsbranschen bekräftar vad jag alltid har hävdat – att översättning är en bra affär!

Det som internationellt sett kan anses vara en stor nyhet, att ett investeringsföretag går in och köper världens 15:e största översättningsföretaget (enligt Common Sense Advisory), skapar troligen inga större rubriker på den nordiska marknaden. I Norden har ju redan två av de största aktörerna, Amesto och Semantix, investeringsföretag som ägare – och detta sedan flera år tillbaka.

Jag frågar Anders Uddfors, VD på Semantix, hur han ser på nyheten att Moravia har fått nya ägare i form av ett investeringsföretag och han svarar: “Jag tycker att private equity är utmärkta ägare i vår bransch som behöver konsolideras. Det är bra för Moravia att de har fått en kapitalstark ägare för vidare expansion.”

En av frågorna som har väckts i Moravia-affären är om företaget även så småningom kommer att börsintroduceras, liksom sina konkurrenter Lionbridge och SDL? Clarion har svarat att man lämnar frågan öppen tills vidare. En av fördelarna med att ha ett investeringsföretag som ägare, men utan att vara börsintroducerat, är att man fortfarande kan anpassa sig till nya omständigheter och agera precis som vilket annat privatägt företag som helst. Det ger mycket större flexibilitet än för ett börsnoterat företag. Därför tror jag att Moravia, med sitt nya friska kapital, sannolikt kommer att ha stora konkurrensfördelar jämfört med företag som SDL och Lionbridge.

Har Katka Janku sagt hejdå helt och hållet till Moravia kan man undra? Nej, tvärtom, hon har fått en väl värd ersättning för de 20 år som hon har investerat i Moravia, och del av detta återinvesterar hon i företaget. Katka kommer att fortsätta vara engagerad i företaget och sitta med i ledningen.

Det ska bli intressant att följa Moravias fortsatta utveckling.