Denna veckan deltog jag i #RigaSummit2015 – European Language Summit – i Riga, Lettland. Här samlades en rad experter från den privata och offentliga sektorn för att diskutera framtiden för flerspråkighet inom EU och Europa. Flerspråkighet är av stor betydelse för den europeiska marknaden och måste främjas och utvecklas.

Evenemanget organiserades av EU-kommissionen, META-NET, Tilde och LT-Innovate och bestod av tre dagars intensiva diskussioner om hur man kan skapa en enhetlig vision för det som man kallar den flerspråkiga digitala inre marknaden eller “the Multilingual Digital Single Market”

Jag blev inbjuden för att moderera en panel med fyra stycken herrar som var och en påvisade hur språkteknologi kan ligga till grund för att möjliggöra bättre affärer inom Europa. Panelen bestod av Robert Etches från Textminded, Christopher Pyne från SAP, Christoph Prinz från Sail Labs och Robert Dale från Arria.


Tre saker värda att notera:

  • Det finns ett tydligt samförstånd inom språkbranschen att mångfald och flerspråkighet är viktiga värden för EU
  • Den största utmaningen är att få alla andra inom EU, utanför språkbranschen, att förstå vikten av mångfald och flerspråkighet och att det inte bara sker av sig självt. För de flesta är språk något som tas för givet
  • Utvecklingen går långsamt, men visionen är rätt, EUs politik för mångfald och flerspråkighet ger oss i Europa möjlighet att bli ledande inom utveckling av språkteknologi. Det gladde mig att se språkteknologiföretag från Lettland, Italien, Tyskland, och Tjeckien visa upp sina produkter i detta sammanhang

Mångfald föder kreativitet, mångfald föder innovation. Och flerspråkighet är ett uttryck för mångfalden i Europa.

Du kan titta på inspelningen av evenemanget här: #RigaSummit2015